Domů

 

Společnost DEMP-HOLDING s.r.o. vznikla za účelem zastřešení širokého portfolia služeb nabízených skupinou rychnovských firem D A B O N A s.r.o., D-energy s.r.o. a V + V s.r.o., stavební a obchodní firma. Naší hlavní náplní je vytvářet podmínky pro růst firem v rámci skupiny a pracovat na strategii rozvoje celého holdingu. Zároveň koordinujeme působení našich firem, poskytujeme stabilní zázemí, servis a obchodní příležitosti. Obchodní partneři využívají služeb dceřiných společností:

 

D A B O N A s.r.o. se zabývá zejména dotačním poradenstvím. V oblasti evropských dotací, národních programů a krajských grantů působí od roku 1995. Za dobu působení firmy na trhu pomohli naši projektoví manažeři úspěšně realizovat desítky projektů v širokém spektru oblastí. Našimi klienty jsou převážně zástupci veřejného sektoru (kraje, města, obce), ale působíme i v sektoru soukromém. Během více než 25 letého působení jsme k dotačnímu poradenství přidali komplexní služby v podobě organizace výběrových řízení, projekčních prací, zajištění technického dozoru stavebníka nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Všechny tyto činnosti vedou k tomu, že se na nás klienti mohou s důvěrou obrátit v každé fázi svého projektu.

D-energy s.r.o. byla založena v roce 2010 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti úspor energií. Hlavní náplní je poskytování energetických služeb formou tzv. EPC projektů (Energy Performance Contracting = Energetické služby se zaručeným výsledkem). V rámci těchto projektů (ale i samostatně) zajišťujeme „na klíč” veškeré činnosti od návrhu úsporných opatření v oblasti vytápění, osvětlení či spotřeby vody, přes projekční zpracování, zajištění financování a realizaci navržených opatření, až po vyhodnocení dosažených výsledků. Věříme, že energetické služby jsou důležitým nástrojem pro snižování energetické náročnosti, a proto dodržujeme Evropského etický kodex pro EPC a jsme členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). Ve všech oblastech našich činností se snažíme našim klientům pomoci s realizací kvalitních, dlouhodobě udržitelných a ekonomicky optimálních projektů.

V + V s.r.o., stavební a obchodní firma je naší nejnovější akvizicí a jedná se čistě o realizační firmu zabývající se zejména zemními pracemi, pokládkou podzemních sítí a prováděním kompletních skladeb komunikací. Společnost disponuje vlastní technikou i pracovními kapacitami. Začleněním do skupiny získává společnost kapitálové zázemí pro modernizaci a růst společnosti v následujících letech.